Verwarming

Verwarmen met een energiezuinige installatie

In klimaten die niet zonder verwarming kunnen, is de keus van de juiste installatie niet altijd eenvoudig. Ook omdat energie in de toekomst alleen nog maar duurder wordt. Hoe selecteert u het optimale systeem voor uw lokale condities en uw teeltbehoefte tegen een minimum aan kosten? Laat AP Holland die vraag voor u beantwoorden. Het ontwerpen en engineeren van verwarmingsinstallaties is voor ons dagelijks werk.

Met een uitgebreid scala aan technische mogelijkheden creëren we de installatie met het laagste verbruik. Gasketels in elke denkbare capaciteit in combinatie met betrouwbare branders staan garant voor continuïteit. Ook de integratie met CO2-dosering voor de optimale groei van uw gewas is ingecalculeerd. Vanzelfsprekend houden we bij de ontwikkeling van uw installatie ook rekening met lage onderhoudskosten.

Ook alternatieve energiebronnen

Steeds vaker komen koude en warmte uit de grond.  AP Holland is een ervaren partner in geothermieprojecten, waarbij meerdere glastuinbouwbedrijven gebruikmaken van dezelfde bronnen.

Warmtekrachtkoppeling (WKK) kan in veel situaties nog altijd een optie zijn die rendement oplevert. Ook gebruikmaken van restwarmte (of CO2) van de industrie is zo’n alternatieve bron.

AP Holland wijst u graag de weg.

Ketelhuizen

Het hart van de verwarmingsinstallatie is het ketelhuis. Bij AP Holland is dit een geavanceerde technische ruimte: industrieel en modern van uitstraling, met afmetingen die nauwkeurig zijn afgestemd op de warmtebehoefte van uw teelt.

Door de gelijktijdige installatie van een condensor kunt u de rookgassen die vrijkomen bij de aardgasverbranding als CO2 inzetten om de groei in de kas te stimuleren.

Kasverwarming

Warmte wordt via het ‘Tichelmann-systeem’ middels pompen en buizen getransporteerd naar de kas. Het meest gebruikte transportsysteem is de buisrailverwarming. Een praktische optie, omdat de rails tegelijkertijd als intern transportsysteem in de kas kunnen functioneren.

Ook de installatie van een buizensysteem boven het gewas is mogelijk, als de warmte ook vanuit de hoogte moet worden gedistribueerd. Hier kan de monorailverwarming ook weer worden gebruikt als transportmiddel of voor servicewerkzaamheden boven het gewas. De kasgootverwarming maakt het ook mogelijk om snel af te rekenen met sneeuwval op het dek.

Warmteopslag

Heeft u de warmte die de ketel produceert niet à la minute nodig? Warmteopslagtanks geven u de vrijheid om energie te produceren en op een later moment te gebruiken. Zo heeft u maximale bewegingsvrijheid in het energieverbruik - tegen de laagste kosten.

AP Holland realiseert warmteopslagtanks in elke gewenste capaciteit. Hier wordt warmte met een temperatuur tussen 65 en 85 graden Celsius tijdelijk opgeslagen, effectief gecontroleerd door de klimaatcomputer.

Dry Cooling

Wanneer de maximale capaciteit van de warmteopslagtank is bereikt, maar het verwarmingssysteem hitte blijft produceren, moet de overtollige hitte worden vernietigd.  Hiervoor wordt het dry cooling systeem toegepast.

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Als antwoord op de steeds verder stijgende gasprijzen en elektriciteitskosten in de glastuinbouw worden warmtekrachtkoppelingen in het systeem ingepast. Met name voor teelten met groeilicht is de behoefte aan stroom groot.

De WKK-installatie produceert warmte voor de teelt en ook elektriciteit voor de belichting. Een overschot aan elektriciteit kan mogelijk weer worden teruggeleverd aan het net. Bij gebruik van aardgas is CO2 een bijproduct dat weer kan worden ingezet om de groei van het gewas een extra boost te geven.

Op zoek naar maximale return on investment in glastuinbouw?