Klimaatregeling

Maximale controle over uw teelt met AP Holland

De groei van de natuur sturen? Het kan, met de juiste apparatuur en installaties voor klimaatregeling. Het is een terrein waarop AP Holland als geen ander de weg weet. We zijn bekend met alle moderne merken klimaatcomputers en alle denkbare systemen om het klimaat in de kas naar uw hand te zetten.

Klimaatcomputers

De klimaatregeling in glastuinbouwbedrijven wordt geregeld door de klimaatcomputer.  Hierbij worden alle processen in een kas automatisch geregeld en geregistreerd, zoals temperatuur, CO2 en groeilicht. Computers voor de glastuinbouw zijn er qua hardware en software op ingericht om te kunnen omgaan met de grote hoeveelheid data die geregistreerd worden om een optimale teelt te garanderen. Tegelijkertijd blijft de bediening eenvoudig en intuïtief, zeker bij de merken waarmee AP Holland werkt.

Bediening met smartphones
Bediening met smartphones bijvoorbeeld is al gemeengoed, zodat u als teler of uw teelttechnisch verantwoordelijke elk moment van de dag, op elke locatie het regelproces kunt monitoren. Ook data laat zich steeds makkelijker analyseren, om de teeltstrategie steeds meer te finetunen.

Mistsystemen

Het gewas verdampt water om zijn groei te reguleren. Daarom is de luchtvochtigheid in de kas van het allergrootste belang. Met hogedruk-mistsystemen kunt u die luchtvochtigheid optimaal sturen, om daarmee de opname van vocht door de bladeren te vergemakkelijken.

Het grote pluspunt van een mistsysteem, in vergelijking met sprinklerinstallaties, is het veel lagere waterverbruik. Om hetzelfde effect voor het gewas te bereiken kan de druppelgrootte aanzienlijk kleiner zijn. Met als resultaat een forse besparing op uw waterverbruik. Omdat u met foggen minder vaak de luchtramen opent, blijft ook kostbare CO2 in de kas.

Pad&fan-systemen

In warme, droge klimaten is het noodzakelijk om extra aandacht te geven aan de koeling in de kas. Een veel gebruikt – en effectief – systeem is de combinatie van pad en fan: pads aan ene zijde van de kas, ventilatoren aan de andere kant.

Door gekoeld water door de pad te laten stromen en de ventilator de lucht in beweging te laten brengen, circuleert koude lucht door de kas. Dat maakt een pad&fan-systeem tot een betrouwbare en kostenefficiënte oplossing om het gewas te beschermen en optimaal te laten groeien.

Assimilatiebelichting

Niet altijd is de hoeveelheid licht toereikend om de groei van het gewas te stimuleren. Hier kan een groeilichtinstallatie uitkomst bieden. Assilimatiebelichting kan op donkere dagen het lichtniveau op het gewenste niveau brengen. Dat resulteert in een hogere opbrengst van uw gewas met een betere kwaliteit.

Bij groeilicht komt het aan op de juiste combinatie van parameters als lichtniveau, type lampen, reflectoren en de beste positie in de kas. Stuk voor stuk aspecten die onze engineers voor u kunnen berekenen. Ook de installatie is bij ons in vertrouwde handen, net als onderhoud om het lichtniveau ook op termijn te garanderen.

Climate Controlled Cultivation

Wereldwijd verschilt het klimaat sterk. Daarom zijn er naast de traditionele conventionele kas ook ‘gesloten kassystemen’ ontwikkeld; een kas zonder de gebruikelijke dakventilatie, waardoor de overdruk in de kas ziektes en insecten zoveel mogelijk buiten de deur houdt. In het scala aan mogelijkheden op de markt richt AP Holland zich het Climate Controlled Cultivation greenhouse: de CCC-kas. Via natuurlijke, warme of koude luchtverplaatsing kunt u ieder gewenst klimaat in de kas creëren, zelfs onder de meest extreme condities.

CCC-kas met pad-walls

De CCC-kas met pad-walls is een gesloten kassysteem, gebaseerd op de pad & fan-systemen die al jaren worden gebruikt in de glastuinbouw. Het systeem is vergaand geperfectioneerd, zodat een egaal klimaat in de kas ontstaat. Met de geïntegreerde klimaatkamer kunt u veel energie besparen door de luchtcirculatie binnen de kas te optimaliseren, eventueel met aanzuiging van buitenlucht via de gevels. Door deze circulatie van lucht kan de luchtvochtigheid ook goed onder controle worden gehouden. Er zitten nauwelijks luchtramen in het dek van de kas waardoor u ook het verbruik van CO2 kunt reduceren. Energiezuinige natuurlijke koeling is zelfs mogelijk wanneer de luchtvochtigheid in de buitenlucht onder de circa 60% blijft.

CCC-kas met klimaat systeem

De CCC-kas met klimaatsysteem heeft ook een geïntegreerde klimaatkamer. Hier wordt het klimaat gestuurd door koude of warmte door een gesloten watersysteem te geleiden. Door het sturen van de luchtverplaatsingen ontstaan optimale teeltcondities in de kas. Indien er natuurlijke koude- of warmtebronnen aanwezig zijn, kunnen deze energiezuinig worden geïmplementeerd in dit systeem. Als alternatief kan AP Holland ook zorgen voor conventionele koeling– en verwarmingssystemen. Zo creëren we overal het ideale klimaat    

Op zoek naar maximale return on investment in glastuinbouw?